1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215
1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215
1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215
1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215
1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215
1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215
1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215
1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215
1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215
1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215
1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215
1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215
1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215
1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215
1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215
1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215
1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215
1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215
1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215

$115,000

1123 Barham Street, Burlington, NC, 27215

PENDING